Bejelentkezés

Az Affidea Bank Center Diagnosztikai és Gasztroenterológiai Központban a betegbiztonság és az endoszkópos vizsgálati minőség kiemelt figyelmet kap. Az ESGE által elfogadott mutatókat alkalmazzuk a minőségbiztosítás során.

Az endoszkópos tevékenység több részterületre tagozódik, ezek működési
minőségét külön-külön kontrolláljuk.
Az alábbi felsorolás tartalmazza az endoszkópos vizsgálathoz tartozó egyes
lépéseket, és a hozzá kapcsolódó minőségi kontrollt biztosító tevékenységet.

1
Endoszkópos vizsgálat lépése

Beavatkozás előtti tevékenység

Kolonoszkópia indikációjának meghatározása

Adekvát előkészítés aránya >90%

Kolonoszkópos vizsgálatra szánt idő

Kapcsolódó Minőségbiztosítási tevékenység

Tapasztalt szakorvosi ellenőrzés és kontroll biztosítása.

A kolonoszkópos lelet tartalmazza a vizsgálat pontos indikációját.

A megfelelő indikációval végzett kolonoszkópiának magasabb a diagnosztikus hozama, melyek minimum sztenderdje ≥85%, standard célérték ≥95%.

Szakdolgozói közreműködéssel megfelelően kontrollált és sztenderdizált előkészítés után a vizsgálat körülményeinek maximális biztosítása:

  • labor eredmények készítése és kiértékelése
  • béltisztítási folyamat biztosítása
  • az eredményesség ellenőrzés

Minimum sztenderd: 30 perc

2
Endoszkópos vizsgálat lépése

Coecum intubációs ráta >90%

Kapcsolódó Minőségbiztosítási tevékenység

Tapasztalt endoszkópos vizsgáló szakorvosi és endoszkópos szakasszisztensi közreműködés.

Az érték igazolására az írott lelet mellett fotó- és videódokumentáció készül.

A terminalis ileum vizsgálata és ennek dokumentálása mind a leleten, mind pedig fotóval.

Scopeguide az endoszkóp pozíciójának ellenőrzésére.

3
Endoszkópos vizsgálat lépése

Kóros elváltozások észlelése

Adenoma detekciós ráta (ADR) >25%</h3

Endoszkóp kihúzási idő >6 perc.

Az átlagosan 6 percnél hosszabb kihúzási idő pozitív kapcsolatban áll a magasabb ADR-rel, a kihúzásra szánt többletidő minden percével az ADR abszolút értéke 3,6%-kal növekszik.

Polip detektációs ráta (PDR)

A PDR és az ADR egymással szoros korrelációt mutat. A standard 25%-os ADR-célérték eléréséhez a PDR minimum sztenderdje 40% kell, hogy legyen.

Kapcsolódó Minőségbiztosítási tevékenység

Adenoma detekciós arány rögzítése, nyilvános közzététele a honlapon.

A kihúzási idő mérése és az idő leleten történő feltüntetése.

A videó és fotódokumentáció megerősíti a mérési adatokat.

Minimum sztenderd: 40%

4
Endoszkópos vizsgálat lépése

Talált elváltozások kezelése

Megfelelő polypectomiás technika

Polip kivételi ráta

Resectio (kivágás/eltávolítás) helyének jelölése

Polip morfológia adekvát leírása

Speciális képi dokumentáció

Kapcsolódó Minőségbiztosítási tevékenység

Törekvés a komplett polip eltávolítására – tapasztalt szakorvosi és szakasszisztensi közreműködés.

Biopsziás kanállal csak a 3 mm-nél kisebb képletek kerülnek eltávolításra.
Az 5 mm-nél nagyobb polipok szövettani vizsgálatra kerülnek.
Az 5 mm-nél kisebb polipok malignus (rosszindulatú) kockázata alacsony, így megfelelő technika alkalmazása esetén az in-vivo értékelést követően levágás után az elhagyásuk megengedhető.

A colon ascendens (vastagbél felmenő ága) és a szigmabél közötti területen lévő – a Paris klasszifikáció szerinti 0-IIc típusú, besüllyedt területet tartalmazó –, nem granuláris vagy úgynevezett oldalirányú terjedést mutató („laterally spreading”) polipok eltávolítását követően, a polypectomia helyét tetováló festékkel jelöljük.
A 20 mm-nél nagyobb polipok reszekciós széleinek megfestése.

Polypoid léziók esetén a Paris klasszifikáció rutinszerű értékelése.

A HD endoszkóp és az optikai kontrasztfokozó eljárás (NBI) rutinszerű alkalmazása.

Minden elváltozásról fotódokumentáció készítése, illetve a vizsgálat teljes terjedelméről videófelvétel készítése.

5
Endoszkópos vizsgálat lépése

Szövődmények észlelése

Szövődményráta

Kapcsolódó Minőségbiztosítási tevékenység

A szövődmények gyakoriságának közzététele a honlapon.

6
Endoszkópos vizsgálat lépése

Beavatkozás utáni teendők

Kapcsolódó Minőségbiztosítási tevékenység

Megfelelő polypectomiás utánkövetés.

A szövettani leletek kiértékelése.

Javaslattétel a kontroll esedékességére.

Választ találhat a gyakran ismételt kérdések között.

gyakran ismételt kérdések