Bejelentkezés

F-LC-HU-017-09_DPN_hun v4.0

Az Affidea etikus egészségügyi szolgáltató. Az „Affidea” (valamint a T/1 személyű személyes (mi, minket, nekünk) és birtokos névmások (mienk) alatt az Affidea Magyarország Kft.-t (székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet) és társadatkezelőjét, nevezetesen az Affidea BV-t (székhely: Vijzelstraat 68 1017HL Amszterdam, Hollandia) értjük. Az Ön kapcsolattartója a magyarországi adatvédelmi tisztviselőnk. Az elérhetőségek megtalálhatók a 9. pontban.

1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Elköteleztük magunkat amellett, hogy az adatkezelés során megóvjuk személyes adatait, és a jogszabályok is erre köteleznek bennünket. Egészségügyi szakembereinkre szakmai és szerződéses titoktartási kötelezettség alkalmazandó.

1.1. A kért egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges az Ön személyes és egészségügyi adatainak kezelése.

Személyes adatait (pl. a nevét és az elérhetőségét) és egészségügyi adatait (pl. valamely kért diagnózissal/kezeléssel vagy az általunk végzett állapotfelméréssel kapcsolatos adatok) alapvetően a szükséges egészségügyi szolgáltatások nyújtása céljából kell kezelnünk. Az egészségügyi szolgáltatásokról szóló megállapodás az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja.
Az Ön egészségügyi adatai az Ön egészségével kapcsolatos adatokat foglalják magukban (pl. tájékoztatás a kért diagnózisról/kezelésről és egészségügyi értékelésünkről). Az Ön egészségügyi adatainak kezelésére vonatkozó jogalapunk az, hogy orvosi diagnózist és/vagy egészségügyi kezelést nyújtunk Önnek. Az Affidea jogi kötelezettsége, hogy kezelje (és különösen megőrizze) az Ön egészségügyi adatait (további tájékoztatásért lásd a 3. pontot és az 1. mellékletet).
Amennyiben Ön központjaink valamelyikén tartózkodásának ideje alatt szélsőséges vagy életveszélyes állapotban lenne, egészségügyi adatait az Ön egészsége és jólléte megőrzése érdekében, létfontosságú érdekeinek védelme alapján kezeljük.

1.2. Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Az Affideánál folyamatosan keressük a módját, hogy miként tudnánk jobb szolgáltatásokat nyújtani.

A) Betegek körében készített felmérés

Azt gondoljuk, hogy a betegélménnyel kapcsolatos visszajelzése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan tudjuk a legjobban kiszolgálni betegeinket. Ezért arra kérjük, vegyen részt az elégedettségi felmérésünkben, és előre is köszönjük az észrevételeit. A részvétel opcionális, és nem befolyásolja az Önnek nyújtott egészségügyi szolgáltatásunkat. Amennyiben nem szeretné, nem lépünk Önnel kapcsolatba.

B) Az összesített adatok statisztikai elemzése

Célunk, hogy az Ön néhány személyes adatát összesítve elemezzük, és azokból értékes statisztikai információkat vonjunk le az értékesítési és marketinges csapataink számára például, hogy megtudjuk, mely szolgáltatások a legnépszerűbbek az egyes régiókban. Ha szeretné, adatait kizárjuk elemzésünkből.

C) Minőségbiztosítás

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tanuljunk a klinikáinkon előforduló, nem várt eseményekből. Nyilvántartásba vesszük és elemezzük a majdnem bekövetkezett incidenseket (amelyeket sikerült megelőzni), valamint azokat az eseményeket, amelyek bármilyen kárt okozhatnak az egészség és biztonság biztosítása terén. A betegek adatainak kezelését a szükséges mértékűre korlátozzuk, és jellemzően nem használunk közvetlen azonosításra alkalmas személyes adatokat ebből a célból.

D) Naplóbejegyzések informatikai rendszereinkben

Naplózzuk informatikai rendszereinkben felhasználóink tevékenységét, valamint az automatikus folyamatokat. Ezek segítenek bennünket annak nyomon követésében, hogy milyen események történtek a rendszerekben és ezáltal szolgálnak biztonsági és hibaelhárítási célokat. Naplózott felhasználó tevékenységek tipikusan a be- és kijelentkezés, adat le- és feltöltés és egyéb adatmódosítási műveletek.

E) Call Center

Rögzítjük a Call Centerbe érkező hívását munkatársaink képzése és az általunk nyújtott szolgáltatás minőségének ellenőrzése céljából. Figyelemmel kísérjük az elhangzott beszélgetést, és kollégánkat, az hívásban tapasztalt teljesítménye alapján képezzük tovább. Ha bármilyen probléma merül fel a hívás során, vagy panaszt nyújtottak be az Affidea-hoz a kapcsolatfelvétel miatt, lehetőségünk adódik meghallgatni a felvételt, hogy a lehető legjobban reagálhatunk a leírt helyzetre.

F) Weboldal

Weboldalunk bizonyos részei felkérhetik önként személyes adatainak megadására, például arra kérhetjük Önt, hogy kérdéseit egy kapcsolati űrlapon vagy „Visszahívást kérnék!” función irányítsa elénk;
A fentieket azon jogos érdekünk alapján tesszük, hogy meg szeretnénk tudni, hogyan fejleszthetjük szolgáltatásunkat és annak minőségét. A tiltakozáshoz való joggal kapcsolatban lásd a 7.6. pontot.

1.3. Amennyiben Ön szeretné, az Affidea alábbi adatkezeléséhez is hozzájárulhat.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban található megfelelő négyzetek megjelölésével többletköltség nélkül Ön hozzájárulását adhatja az alábbiak bármelyikéhez vagy mindegyikéhez. Az alábbiakhoz való hozzájárulás megtagadása nem befolyásolja az Ön részére biztosított egészségügyi szolgáltatásokat.

A) Az Ön adatai másolatának személyazonosításra alkalmatlanná tétele

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy folyamatosan fejlesszük az orvostudományt és hozzájáruljunk a tudományos kutatásokhoz és fejlesztésekhez, függetlenül attól, hogy azokat az Affidea és/vagy harmadik felek végzik (beleértve többek közt a kórházakat, egyetemeket és egészségbiztosítókat). A tudományos kutatás és fejlesztés olyan munkákra vonatkozik, amelyek innovációra, termékek és eljárások bevezetésére és fejlesztésére, valamint költséghatékony egészségügyi ellátásra irányulnak. Ez magában foglalja a vizsgálati tevékenységek sorozatát, amely a meglévő termékek és eljárások fejlesztésére, valamint az új termékek és eljárások kialakítására irányul.
Kérjük, támogasson minket azzal, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatainak másolatát személyazonosításra alkalmatlanná tegyük a jogszabályok szerint meghatározott megőrzési időszak alatt (lásd a 3. pontot). A személyazonosításra alkalmatlanná tétel tárgyát képező adatkészlet magában foglalja az Ön egészségügyi adatait, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor egészségügyi szolgáltatást nyújtunk Önnek. Az adatkészlet kiterjed mind a múltban gyűjtött személyes adataira, mind a jövőben gyűjtött személyes adatokra, ha igénybe veszi orvosi szolgáltatásainkat. A 7.1. Pont értelmében joga van hozzáférést kérni személyes adataihoz.
A személyes adatok személyazonosításra alkalmatlanná tétele az az eljárás, amelynek eredményeként személyazonosításra alkalmatlanná tett adatokat (vagy azok készletét) használó személy nem tudja beazonosítani azt a személyt, akihez a személyes adatok eredetileg tartoztak. Ezáltal Ön anonim marad, ha a személyazonosításra alkalmatlanná tett adatait használják.
A személyazonosításra alkalmatlanná tett adatait szeretnénk tudományos kutatási és fejlesztési, oktatási, statisztikai és kereskedelmi célokra felhasználni, valamint másokkal ingyenesen vagy ellenérték fejében megosztani. Partnereinket és a személyazonosításra alkalmatlanná tételhez használt módszert gondosan választjuk ki, hogy minimalizáljuk a személyazonosításra alkalmatlanná tett adatai használatával járó kockázatokat.

B) Marketing célú megkeresés

Szeretnénk, ha Ön tájékoztatást kapna legfrissebb egészségügyi szolgáltatásainkról, és szeretnénk kapcsolatba lépni Önnel ebből a célból (e-marketing). Ezenkívül amennyiben szeretné, és hozzájárul, küldhetünk Önnek személyre szabott akciókat, amelyeket remélhetőleg érdekesnek talál, beleértve a szűrésemlékeztetőket, ha rendszeres vizsgálat válik esedékessé. Ha az Ön személyes adatait azért használjuk, hogy személyre szabott akciókat küldjünk Önnek, az profilalkotásnak minősül (további információért lásd a 8. pontot).
Ha Ön később meggondolná magát, hozzájárulását/hozzájárulásait bármikor ingyenesen visszavonhatja, és ez semmilyen hatással nem lesz az önnek nyújtott egészségügyi szolgáltatásra. Hozzájárulását úgy vonhatja vissza, ha kapcsolatba lép adatvédelmi tisztviselőnkkel (lásd az elérhetőségeket az alábbi 9. pontban). Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem hat ki a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségére.

2. Milyen adatokat kezelünk?

Az Affideával fennálló kapcsolata során három forrásból gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatot: (1) Öntől, (2) másoktól és (3) egészségügyi tevékenységünkből eredően.
(1) Annak érdekében, hogy egészségügyi szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek, alapvető személyes adatai (különösen személyazonosító adatai), (a szolgáltatásaink kifizetéséhez szükséges) fizetési és biztosítási adatai, valamint egészségügyi adatai (különösen az egészségügyi állapotával kapcsolatos adatok) megadására kérjük. Ha Ön úgy dönt, hogy rendelkezésünkre bocsátja a korábban készült felvételeket és orvosi jelentéseket, úgy azokat az elvégzendő diagnosztikai feladattal és/vagy orvosi kezeléssel összefüggő célokból rendszereinken eltároljuk és kezeljük. Amennyiben önként közli velünk legközelebbi hozzátartozója vagy családtagja elérhetőségét, ezt az adatot csak sürgős esetben, illetve akkor használjuk, ha Önt nem sikerül elérnünk.
(2) Másoktól különösen az alábbi esetekben gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatokat:
a) Amennyiben Önt egy egészségügyi szolgáltató (beutaló orvos vagy kórház) utalja be a központunkba, és az Ön számára legmegfelelőbbnek tűnő egészségügyi szolgáltatás kiválasztásához szükségesnek találjuk, konzultálunk a beutaló személlyel az Ön egészségügyi állapotát és/vagy kezelését illetően.
b) Ha az általunk nyújtott egészségügyi szolgáltatást egészségügyi biztosító fizeti (akár állami, akár magán), akkor a biztosítótól adatokat kell gyűjtenünk a biztosítással kapcsolatban, hogy az egészségügyi szolgáltatást nyújtani tudjuk Önnek.
(3) Amikor egészségügyi szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, egészségügyi adatokat hozunk létre Önről. Az Affideának egészségügyi szolgáltatóként jogszabályban előírt kötelessége e szolgáltatások pontos dokumentálása.
Az általunk kezelt adatokkal – így különösen a pontos adatkörökkel, az adatok pontos forrásával – kapcsolatban jelen tájékoztató Mellékletében talál vagy recepciósainktól kérhet bővebb információt.

3. Meddig őrizzük meg az adatokat?

Az Affidea az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához, valamint a vonatkozó egészségügyi, adóügyi, számviteli és egyéb jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges ideig őrzi meg az Ön személyes adatait. Amennyiben az Ön adatainak megőrzésére irányuló jogi kötelezettségünk lejár, az adatait törölni fogjuk, vagy személyazonosításra alkalmatlanná tesszük. Az Affidea nem fogja törölni az Ön adatait, amennyiben az adatok megőrzésére irányuló egyéb adatkezelési cél fennáll. Például jogi eljárás vagy védelem esetén. Ebben az esetben az adatokat addig őrizzük meg, amíg az egyéb adatkezelési célból szükséges. Követelések esetén ez az időszak a követelés kezelésének lezárultáig tart.
Személyes adatai megőrzésének idejével kapcsolatban jelen tájékoztató Mellékletében talál vagy recepciósainktól kérhet bővebb információt.

4. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Affideával fennálló kapcsolata alatt három csoport tagjaival oszthatjuk meg az Ön személyes adatait: (1) általunk megbízott szolgáltatókkal, (2) tőlünk független szolgáltatókkal, valamint (3) azokkal, akikkel Ön kéri, hogy osszuk meg az adatait.
(1) Szolgáltatók (úgynevezett adatfeldolgozók) bevonásával végezzük a másoktól gyűjtött, illetve az általunk rögzített személyes adatok kezelését (pl. orvosi és pénzügyi szoftverszolgáltatók és szerződéses egészségügyi szakemberek). Az adatfeldolgozók az Affidea nevében és az írásos utasításainknak megfelelően járnak el. Az adatfeldolgozókkal mindössze azokat az adatokat közöljük, amelyek ismeretére feltétlenül szükségük van.
(2) Az Ön személyes adatait harmadik (azaz tőlünk független) felekkel az alábbi esetekben közöljük:
a) Ha a jogszabály előírja.
b) Amennyiben azt olyan szerződés írja elő, amelynek Ön aláíró fele (pl. az Ön egészségbiztosítási szerződése).
c) Ha az Ön létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges (pl. vészhelyzet), más egészségügyi szakemberekkel is megoszthatunk az Ön egészségére vonatkozó adatokat.
Az adatfeldolgozókkal mindössze azokat az adatokat közöljük, amelyek ismeretére feltétlenül szükségük van.
(3) Ön kérheti, hogy egészségügyi adatait továbbítsuk harmadik félnek részére. A harmadik felek által folytatott adatkezelési tevékenység kívül esik az irányításunkon és felelősségi körünkön. Ezért azt javasoljuk, hogy először kérdezze meg az adott harmadik felet, hogyan kezelik az Ön személyes adatait. Amennyiben azt szeretné, hogy egészségére vonatkozó adatait megosszuk egyéb egészségügyi szakemberekkel, arra kérjük, hogy töltse ki a recepciósunktól elkérhető külön hozzájárulást.
Azzal kapcsolatban, hogy kivel osztjuk meg személyes adatait, jelen Tájékoztató Mellékletében talál vagy recepciósainktól kérhet bővebb információt.

5. Külföldre történő adattovábbítás

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére is szükséges lehet továbbítani. Egyes országok az Európai Bizottság által megfelelőnek ítélt országnak minősülnek, ezért azokat úgy kell kezelni, mintha az EGT-hez tartoznának. Mielőtt az Ön személyes adatait az EGT-n (vagy a megfelelő országokon) kívülre továbbítanánk, az adatait személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, vagy egyéb garanciákat alkalmazunk, jellemzően az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételek használatával. A jelen Tájékoztató melléklete tartalmazza a tényleges adattovábbításokkal és az akkor alkalmazott intézkedésekkel kapcsolatos információkat, ha az adatokat azonosítható formában továbbítjuk. Az általános szerződési feltételekről további információ itt található. A megfelelő országokról további információ itt található.

6. Személyes adatainak biztonsága

Az Ön személyes adatainak biztonsága elsődleges fontossággal bír számunkra. Személyes adatait a körültekintően kiválasztott szolgáltatónkkal együtt biztonságos módon tároljuk. A megbízásunkból egészségügyi adatokat kezelő szolgáltatóktól magas szintű biztonságot várunk el, amelyet írásos megállapodásban is előírunk. Megköveteljük, hogy szigorú védelmi intézkedésekkel óvják személyes adatait az elvesztéssel, visszaéléssel, valamint az illetéktelen hozzáféréssel, illetve adattovábbítással szemben.

7. Az Önt megillető jogok

Az adatvédelmi jogszabályok szerint Ön az alábbi jogokkal rendelkezik.
7.1. A személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ez azt jelenti, hogy Ön jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait az Affidea kezeli-e, jogosult hozzáférni ezekhez az adatokhoz, és tájékoztatást kérni azzal kapcsolatban, hogyan kezeli az Affidea a személyes adatait.
7.2. A személyes adatok helyesbítése: Ez azt jelenti, hogy Ön kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja.
7.3. A személyes adatok törlése: Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között Ön kérheti saját személyes adatai törlését, ha az Affideának nincs jogalapja az adatkezelés folytatására.
7.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása: Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között Ön kérheti saját személyes adatai Affidea általi kezelésének „letiltását”. Erre vonatkozó kérése esetén főszabályként a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de egyebekben nem folytathatjuk a kezelésüket.
7.5. Adathordozhatósághoz való jog: Lehetővé teszi az Ön számára, hogy hozzáférjen azokhoz a személyes adatokhoz és újrahasználja azokat, amelyeket Ön az Affidea rendelkezésére bocsátott, hogy ezeket az adatokat a saját céljaiból más szolgáltatóknál hasznosítani tudja. Ennek értelmében Ön jogosult kérni, hogy elektronikus másolatot készítsünk személyes adatairól, és azt továbbítsuk egy másik adatkezelő részére.
7.6. A személyes adatai kezeléséhez való tiltakozás joga. Ön jogosult arra, hogy az Ön helyzetével kapcsolatos indokok alapján bármikor tiltakozzon a személyes adatai jogos érdekünk alapján történő kezelése ellen (lásd a jelen Tájékoztató 1.2. pontját). A személyes adatai használata ellen akkor is tiltakozhat, ha arra közvetlen üzletszerzési célokból kerül sor.
Ha szeretné érvényesíteni jogait, vagy további információt kapni a fenti jogaival kapcsolatban, kérjük, kérdezze meg egyik recepciósunkat, vagy lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel (a fenti 9. pontban láthatja az elérhetőségét).

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás

Az Affidea nem kezeli a személyes adatokat egyedi ügyekben hozott automatikus döntések céljából. Profilalkotást (azaz a személyes adatok automatikus kezelését, amely a személyes adatoknak a természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelése céljából történő használatát jelenti) csak két esetben végzünk:
(i) Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyre szabott hirdetéseket küldjünk Önnek (lásd az 1.3./B. pontot). E hozzájárulás egyetlen következménye, hogy Ön személyre szabott tájékoztatást, ajánlatokat és orvosi vizsgálatokra vonatkozó emlékeztetőket fog kapni. Az Affidea nem használja ezt a marketing célú profilalkotást arra, hogy döntéseket hozzon Önnel vagy az egészségi állapotával kapcsolatban.
(ii) Amennyiben a diagnosztikai kép radiológusok általi értelmezését algoritmus támogatja (pl. az MRI-képek utólagos feldolgozása esetén). Az Ön egészségi állapotát minden esetben radiológus szakember bevonásával elemezzük, orvosi diagnózist nem állítunk fel kizárólag a diagnosztikai képek automatikus feldolgozásával.

9. Teendők kérdés esetén

Ha Önnek bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel (e-mail-címe: dpo.hu@affidea.hu; postacíme: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet; telefonszáma: +36 1-317-8610), vagy forduljon recepciósainkhoz. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, amely jellemzően az Ön tartózkodási helye vagy munkavégzés helye szerinti felügyeleti hatóság. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; honlap: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Mindazonáltal természetesen reméljük, hogy legelőször minden kérdéssel hozzánk fordul.


Az Adatvédelmi tájékoztató diagnosztikai képalkotással kapcsolatos melléklete (F-LC-HU-017-09-M1_hun V01) itt található

Az Adatvédelmi tájékoztató járóbeteg szakellátással kapcsolatos melléklete (F-LC-HU-017-09-M2_hun V00) itt található.

Az Adatvédelmi tájékoztató vállalategészségüggyel kapcsolatos melléklete (F-LC-HU-017-09-M3_hun V00) itt található

Választ találhat a gyakran ismételt kérdések között.

gyakran ismételt kérdések